TET Estel on edukalt kinnitanud oma vastavust rahvusvahelistele standarditele

Aprillis 2022 a. kinnitas TET Estel edukalt oma põhimõtted ja protsesside vastavuse rahvusvahelistele standarditele ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001. Bureau Veritas Eesti OÜ kontrollis varem väljastatud sertifikaate ja hindas TET Estel kvaliteedisüsteemi efektiivsust kõrgeimal tasemel.

ISO 9001 kvaliteedisüsteemi kasutuselevõtt 2001 a. aprillis oli ettevõtte strateegiline otsus, mis aitas meil luua tugeva aluse säästva arengu algatustele, tõhusale äritegevuse edendamisele, kvaliteedikultuuri loomisele ja säilitamisele ning ettevõtte üldise tulemuslikkuse parandamisele.

Protsesside keskkonnasõbralikuks parendamiseks juurutasime 2013 a. aprillis edukalt ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi ning jätkame järjepidevalt negatiivsete keskkonnamõjude vähendamist nii olemasolevate toodete ja teenuste kaasajastamisel kui ka uute projektide väljatöötamisel.

Lähtudes tugevast arusaamast oma töötajate eest hoolitsemise vajadusest, võttis ettevõte 2021 a. aprillis kasutusele ISO 45001 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi. Meie eesmärk on tagada ettevõtte stabiilne toimimine, tõsta töö efektiivsust ja vähendada töövigastustega kaasnevaid kulusid.

Viimased uudised