Firma toodang on sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliste standardite nõuetele ja vastab rahvusvahelistele normidele ja tehnilistele nõuetele.

 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001
 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001


Euroopa suurte firmade iseloomulikuks jooneks on sertifikaatide ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 olemasolu. Iga standard määratleb eri tegevussfääri, mis oma komplekssuses tagavad firma sotsiaalse vastutuse kõrge taseme.

See, mil määral tooted vastavad juriidilistele, tehnilistele ja klientide nõuetele, sõltub iga töötaja töö kvaliteedist. Personali üldine orienteeritus kvaliteetse toote loomisele on nii organisatsiooni kui terviku kui ka kõigi töötajate edu ja heaolu võti.

Kvaliteetsete toodetega kliendile atraktiivne hinnatase saavutatakse olemasolevate ressursside tõhusa kasutamise, tõhusate tehniliste lahenduste väljatöötamise ning täpse ja ohutu toimimise kaudu.

Firma TET Estel pöörab suurt tähelepanu keskkonnakaitsele. Toodete projekteerimisel ja tootmisel eelistatakse keskkonnale vähemohtlikke materjale ja tehnoloogilisi protsesse.

 

Anno 1870

Kas Teil on küsimusi?

Võtke meiega ühendust, vastame meeleldi!